Limbă/Sprache: RO/DE

Fişă de lucru: Roadele Duhului Sfânt

Faptele Apostolilor 2, 1-21;

 

1. Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.

2. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei.

3. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei.

4. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi.

5. Şi erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbaţi cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer.

6. Şi iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulţimea şi s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa.

7. Şi erau uimiţi toţi şi se minunau zicând: Iată, nu sunt aceştia care vorbesc toţi galileieni?

8. Şi cum auzim noi fiecare limba noastră, în care ne-am născut?

9. Parţi şi mezi şi elamiţi şi cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi în Capadocia, în Pont şi în Asia,

10. În Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în părţile Libiei cea de lângă Cirene, şi romani în treacăt, iudei şi prozeliţi,

11. Cretani şi arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu!

12. Şi toţi erau uimiţi şi nu se dumireau, zicând unul către altul: Ce va să fie aceasta?

13. Iar alţii batjocorindu-i, ziceau că sunt plini de must.

14. Şi stând Petru cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a vorbit: Bărbaţi iudei, şi toţi care locuiţi în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscută şi luaţi în urechi cuvintele mele;

15. Că aceştia nu sunt beţi, cum vi se pare vouă, căci este al treilea ceas din zi;

16. Ci aceasta este ce s-a spus prin proorocul Ioil:

17. "Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul şi fiii voştri şi fiicele voastre vor prooroci şi cei mai tineri ai voştri vor vedea vedenii şi bătrânii voştri vise vor visa.

18. Încă şi peste slugile Mele şi peste slujnicele Mele voi turna în acele zile, din Duhul Meu şi vor prooroci.

19. Şi minuni voi face sus în cer şi jos pe pământ semne: sânge, foc şi fumegare de fum.

20. Soarele se va schimba în întuneric şi luna în sânge, înainte de a veni ziua                Domnului, cea mare şi strălucită.

21. Şi tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui".

 


Completaţi spaţiile libere cu cuvintele potrivite:

 

La 50 de zile de la ____________, ucenicii erau tot împreună, aşa cum lea

spus______________, într-o casă din_________________. Deodată s-a auzit

____________, ca suflarea unui vânt puternic, şi ____________ca de foc s-au

arătat şi au stat asupra fiecăruia dintre ei. Era __________________care s-a

pogorât asupra lor, aşa cum le-a promis Iisus.

Aşa s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început _____________în mai

multe limbi, pe care nu le cunoşteau până atunci. Din cauza _____________

făcut de acel vuiet, la casa unde stăteau ____________s-au adunat mulţi oameni,

care erau născuţi în _________ diferite. Aceştia au rămas foarte uimiţi de

_____________, pentru că Apostolii vorbeau pentru fiecare în ____________

lui, chiar dacă nu învăţaseră niciodată acea limbă.

Atunci Sfântul Petru le-a vorbit ____________ despre Învierea lui Iisus

Hristos, Mântuitorul nostru, îndemnându-i să se întoarcă la Dumnezeu.

Impresionaţi de ceea ce s-a întâmplat, în acea zi _________________de oameni

au hotărât să îşi schimbe viaţa şi________________.

Această zi este ziua de naştere a ________________ deci este ziua

noastră, a tuturor!

La mulţi ani, dragii mei!

 

SOLUŢII:

Bisericii, limba, Ierusalim, Duhul Sfânt, oamenilor, Paşti, minune, un vuiet, trei mii, Hristos, Apostolii, flăcări, zgomotului, ţări, s-au botezat, să vorbească.

Gottesdienste

  

Sonntag, 1.4.2018

8:30 Matutin (Morgengebet)

9:30 Göttliche Liturgie (†) Palmsonntag

Fastenbefreiung bezüglich Fisch

 

Montag, 2.4.2018

18:00 Fastenmatutin

 

Dienstag, 3.4.2018 

18:00 Fastenmatutin

 

Mittwoch, 4.4.2018

18:00 Fastenmatutin

 

Donnerstag, 5.4.2018

18:00 Fastenmatutin der 12 Evangelien

Freitag, 6.4.2018

18:00 Fastenmatutin der Grablegung des Herrn

 

Samstag, 7.4.2018

22:00 Auferstehungsgottesdienst

 

Sonntag, 8.4.2018

10:00 Göttliche Liturgie (†) Die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus

12:30 Agape – Mittagsmahl bei der Kirche

18:00 Zweiter Auferstehungsgottesdienst

 

Montag, 9.4.2018

8:30 Matutin (Morgengebet)

9:30 Göttliche Liturgie (†) Die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus

 

Freitag, 13.4.2018

6:00 Matutin (Morgengebet)

6:30 Göttliche Liturgie (†) Die Quelle des Heils

8:30 Wasserweihe

 

Sonntag, 15.4.2018

8:30 Matutin (Morgengebet)

9:30 Göttliche Liturgie

 

Montag, 16.4.2018

18:00 Jesus- oder Herzensgebet

 

Sonntag, 22.4.2018

8:30 Matutin (Morgengebet)

9:30 Göttliche Liturgie

 

Montag, 23.4.2018

8:30 Matutin (Morgengebet)

9:30 Göttliche Liturgie (†) Hl. Großmärtyrer Georg

 

Freitag, 27.4.2018

18:00 Sakrament der Krankensalbung - zelebriert von SE Metropolit Dr. Serafim Joantă

 19:45 Geistlicher Abend mit SE Metropolit Dr. Serafim Joantă

 

Samstag, 28.4.2018

8:30 Matutin (Morgengebet)

9:30 Göttliche Liturgie - zelebriert von SE Metropolit Dr. Serafim Joantă

13:30 Kirchweihfeier in der Turmgaststätte Häslach – Details/Anmeldung in der Kirche

 

Sonntag, 29.4.2018

8:30 Matutin (Morgengebet)

9:30 Göttliche Liturgie

 

Montag, 30.4.2018

18:00 Jesus- oder Herzensgebet 

 

Druckversion Gottesdienstprogramm (pdf)   

  

Zur Info

Rumänische Schule

Program

Activitățiile au parțial loc la casa „Hinkelstein” a parohiei evanghelice Dietrich Bonhoeffer (Berliner Ring 8/1, 72076 Tübingen-Waldhäuser Ost).

Icoana Zilei / Sinaxar